primetour.eeprimetour.ee
Forgot password?

Venemaa viisa

HIND ALATES 64 EUR!!!

Eesti kodanik peab Venemaale reisimiseks taotlema viisat.

Erandina saavad viisavabalt Venemaale siseneda kindlatest sadamatest kruiisireisijad, kes ei viibi Venemaal kauem kui 72h. Viisavabad sadamad on:Suursadam Peterburis (Большой порт; Санкт-Петербург)

Reisisadam Peterburis (Пассажирский порт; Санкт-Петербург)
Vladivostoki sadam (Владивосток; Приморский край)
Viiburi sadam (Выборг; Ленинградская область)
Kaliningradi sadam (Калининградская область)
Korsakovi sadam (Корсаков; Сахалинская область)
Novorossiiski sadam (Новороссийск; Краснодарский край)
Sotsi sadam (Сочи; Краснодарский край)
Täpsem info: http://www.visitrussia.com/visas/visafreeentry.htm

Kõik Venemaale reisivad välismaalased peavad täitma inglise või vene keeles migratsioonikaardi. Kaardid on saadaval piiripunktides. Täidetud kaarti tuleb endaga kogu aeg kaasas kanda. Kaarti vajate maale sisenemisel ning oma Venemaal viibimisest teavitamisel (end. ajutise viibimise registreerimine). Lahkumisel võetakse kaart piirivalveametniku poolt ära.

NB! Välisministeerium ei soovita külastada Tsetseeni Vabariiki, Inguseetiat ja Dagestani. Ettevaatlik tuleks olla Kabardi-Balkaaria, Adõgee Vabariigis ja Põhja-Osseetias.
Teatud Vene Föderatsiooni piirkonnad ja linnad on välismaalastele suletud, nende piirkondade külastamiseks tuleb eelnevalt hankida vastavailt ametivõimudelt eriluba.
Vastav informatsioon, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/5836

VIISA:

Viisa saamiseks vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale viisa lõppemist ja milles on vähemalt 3 vaba lehekülge viisa kleepimiseks
– 1 ankeet, NB! ankeet täita/ allkirjastada ainult musta pastakaga!
– 1 värviline passifoto, suurusega 3,5 x 4,5 cm, foto peab olema matt ja valgel taustal
– kutse:
a) turismiviisa korral turismivoucher / kutse Venemaa turismifirmalt, mille korraldab reisibüroo
b) erakutse puhul- kutse originaal
c) aastase viisa puhul OVIR kutse originaal
d) kui tegemist on pikaajalise viisaga, mis lubab kohapeal töötada siis on vajalik tõend aidsi puudumise kohta
– tervisekindlustus kogu viisa perioodiks, kindlustuskaitse suurus peab olema vähemalt 10 500 Eurot.
– transiitviisa puhul on vajalik lisada edasi- tagasi piletid ja vajadusel põhimaa viisa.

AASTANE ÄRIVIISA – juhul kui kutse vormistab Prime Tour: al. 94 eur

kutse vormistamiseks on vajalikud dokumendid:
– ankeet
– 1 värviline passifoto, suurusega 3,5 x 4,5 cm, foto peab olema matt ja valgel taustal
– passikoopia isikuandmetest
– koopia eelmisest aastasest viisast
Kui kutse on Prime Touris, on viisa vormistamiseks vajalik:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale viisa lõppemist ja milles on vähemalt 3 vaba lehekülge viisa kleepimiseks
– tervisekindlustus kogu viisa perioodiks, kindlustuskaitse suurus peab olema vähemalt 30 000 Eurot.

Tähtaeg:
Lühiajalised viisad ja transiitviisad:
– 10 kalendripäeva konsulaadi siseselt.

Viisad kliendi oma kutsega:
– 10 kalendripäeva konsulaadi siseselt.

Äriviisad, kehtivus kuni 3 kuud ja kuni 1 aasta – kutse vormistab Prime Tour:
– Kutse vormistamine võtab aega 3,5 nädalat. Kui kutse on olemas, tuleb viisa vormistamiseks arvestada 10 kalendripäeva konsulaadi siseselt.

MÄRKUSED JA SELGITUSED:

Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma viibimisest teavitada kohalikku migratsiooniameti üksust. Ka alaliselt Venemaal elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit. Alates 29.01.2010 on vastavalt VF seadusele nr 374 kehtestatud registreerimise tasu 2 rubla iga ööpäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 200 rubla.
http://www.rg.ru/2011/03/23/migranty-site-dok.html

Kui välismaalane peatub Venemaal olles hotellis, sanatooriumis või muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohalikku migratsiooniteenistuse üksust teavitama nimetatud majutusasutus. Sellisel juhul teavitatakse välismaalase viibimisest Venemaal ka juhul, kui isik viibib Venemaal alla 3 päeva.

Kui välismaalane ei ela hotellis ega muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohaliku migratsiooniteenistuse üksust teavitama kutsuja. Selleks tuleb kutsujale esitada reisidokument, viisa ning migratsioonikaart. Kutsujaks võib olla ükskõik milline Vene kodanik või juriidiline isik. Kutsuja täidab vormikohase ankeedi ning esitab selle välismaalase saabumisest 3 tööpäeva jooksul kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saadab sinna kohaliku postiasutuse kaudu.

Kui kutsuja ei saa mõjuvatel põhjustel ise välismaalase saabumisest teavitada, võib välismaalane ise oma saabumisest teavitada kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saata kohaliku postiasutuse kaudu, lisades selleks kutsuja kirjaliku nõusoleku.

Kohalik migratsiooniteenistuse üksus või postiasutus kontrollivad ankeedi täitmise õigsust ning teevad koheselt ankeedi ärarebitavale osale märke teate vastuvõtmise kohta. See märge ankeedi ärarebitaval osal on kinnituseks, et välismaalane on täitnud kohustuse teavitada enda Venemaale saabumisest tema arvele võtmiseks. Märkega ankeedi osa jääb kuni välismaalase riigist lahkumiseni välismaalasele, mida tuleb koos passi või passi koopiaga ja migratsioonikaardiga endaga alati kaasas kanda.

Välismaalase riigist lahkudes tuleb kätte jäänud ankeedi osa anda kutsujale, kes on kohustatud selle viima kohalikku migratsiooniteenistuse üksusse, et välismaalane arvelt maha võetaks.

VF Välisministeeriumi soovitused välisriigi kodanikele riigis viibimise registreerimiseks: http://www.mid.ru/bul_ns_en.nsf/kartaflat/en08.01

Rohkem informatsioon, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5836
Venemaa reisiinfo: http://www.russia-travel.com/

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

—————————————————-
Viisavaba kuni 90 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.
Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
– kehtiv elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart
– reisikindlustus kogu reisi perioodiks.
– piisavad rahalised vahendid

MÄRKUSED JA SELGITUSED:

Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma viibimisest teavitada kohalikku migratsiooniameti üksust. Ka alaliselt Venemaal elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit. Alates 29.01.2010 on vastavalt VF seadusele nr 374 kehtestatud registreerimise tasu 2 rubla iga ööpäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 200 rubla.
http://www.rg.ru/2011/03/23/migranty-site-dok.html

Kui välismaalane peatub Venemaal olles hotellis, sanatooriumis või muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohalikku migratsiooniteenistuse üksust teavitama nimetatud majutusasutus. Sellisel juhul teavitatakse välismaalase viibimisest Venemaal ka juhul, kui isik viibib Venemaal alla 3 päeva.

Kui välismaalane ei ela hotellis ega muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohaliku migratsiooniteenistuse üksust teavitama kutsuja. Selleks tuleb kutsujale esitada reisidokument, viisa ning migratsioonikaart. Kutsujaks võib olla ükskõik milline Vene kodanik või juriidiline isik. Kutsuja täidab vormikohase ankeedi ning esitab selle välismaalase saabumisest 3 tööpäeva jooksul kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saadab sinna kohaliku postiasutuse kaudu.

Kui kutsuja ei saa mõjuvatel põhjustel ise välismaalase saabumisest teavitada, võib välismaalane ise oma saabumisest teavitada kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saata kohaliku postiasutuse kaudu, lisades selleks kutsuja kirjaliku nõusoleku.

Kohalik migratsiooniteenistuse üksus või postiasutus kontrollivad ankeedi täitmise õigsust ning teevad koheselt ankeedi ärarebitavale osale märke teate vastuvõtmise kohta. See märge ankeedi ärarebitaval osal on kinnituseks, et välismaalane on täitnud kohustuse teavitada enda Venemaale saabumisest tema arvele võtmiseks. Märkega ankeedi osa jääb kuni välismaalase riigist lahkumiseni välismaalasele, mida tuleb koos passi või passi koopiaga ja migratsioonikaardiga endaga alati kaasas kanda.

Välismaalase riigist lahkudes tuleb kätte jäänud ankeedi osa anda kutsujale, kes on kohustatud selle viima kohalikku migratsiooniteenistuse üksusse, et välismaalane arvelt maha võetaks.

VF Välisministeeriumi soovitused välisriigi kodanikele riigis viibimise registreerimiseks: http://www.mid.ru/bul_ns_en.nsf/kartaflat/en08.01
Rohkem informatsioon, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5836
Venemaa reisiinfo: http://www.russia-travel.com/