primetour.eeprimetour.ee
Forgot password?

Valgevenemaa viisa

HIND ALATES 35 EUR!!!

1. EESTI PASS

——————–
NB! Valgevenesse sisenemisel tuleb täita migratsioonikaart. See esitatakse piirivalveametnikule nii riiki sisenemisel kui riigist lahkudes.Juhul, kui viibitakse Valgevenes üle kolme päeva, tuleb end registreerida kohaliku siseasjade osakonna passi- ja viisateenistuses (OVIR).
Viisareziimi rikkumise korral määratakse rikkujale trahv ning vormistatakse väljasõiduviisa – selleks saadetakse viisata või aegunud viisaga isik piirilt tagasi paika, kus ta Valgevenes olles viibis ning kus kohaliku siseasjade osakonna passi- ja viisateenistuses tuleb vormistada väljasõiduviisa.
Vastav informatsioon, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5834

Viisa vajalik.
1.1. Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
– 1 ankeet, NB! ankeet peab olema prinditud ühe lehe mõlemale poolele
– 1 värviline passipilt, mitte vanem kui 6 kuud. Pilti mitte klammerdada!
– reisikindlustus kogu viisa perioodiks (Salva Kindlustuse AS, Inges Kindlustuse AS või BTA Kindlustus)

LISADA TURISMI KORRAL:
– hotelli broneeringu kinnitus

LISADA ERA-JA ÄRIVIISADE KORRAL (kutse vormistab Prime Tour):
– volitus Valgevene Saatkonnale Tallinnas, originaal
– 11-ne kuni 30-ne päevasele äriviisale on vajalik kutse Valgevenest (koopia)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL (taotlejal on olemas kutse Valgevenest):
– kutse (originaal, kinnitatud Valgevene Välisministeeriumis)
– volitus Valgevene Saatkonnale Tallinnas, originaal

* Valgevene aastane äriviisa(taotlejal on olemas kutse Valgevenest)- vajalikud dokumendid:
– Valgevenest kutse- originaal, faksikutset ei aktsepteerita
– töökoha garantiikiri (inglise või vene keeles)
– Eesti ja Valgevene firmade vaheline leping- notariaalselt kinnitatud koopia, kui lepingu tähtaeg on automaatselt pikenev siis seda saatkond ei aktsepteeri
– Valgevene firma poolt väljavõte- из Государственного Регистра- originaal
– volitus Valgevene Saatkonnale Tallinnas, originaal

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL. NB! Venemaa viisa sõiduks Valgevenesse ei kehti, alati peab eraldi taotlema Valgevene transiitviisat!
– Põhimaa viisa
– edasi-tagasi piletite broneering
– kui reisitakse autoga läbi Valgevene, kinnituskiri saatkonnale, originaal
– volitus saatkonnale, originaal

1.3. Tähtaeg:
NB! Valgevene Saatkond on neljapäeviti suletud!
Neljapäeviti ei saa sisse anda viisadokumente, ega ei saa kätte passe.

Viisade vormistamise ajad:
Turismiviisa:
– 6 tööpäeva
– 3 tööpäeva – kiirviisa
Era- ja äriviisad/transiitviisad:
– 7 tööpäeva
– 2 tööpäeva – kiirviisa

1.4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– saatkond avatud E, T, K, R: 9.00-13.00

VIISADE LIIGID:

1. Turismiviisa- võimalik on taotleda ainult 1-kordse sisenemisega kuni 10- päevast turismiviisat, kutse vormistab Prime Tour.
2. Erakutsega viisa – kliendil on olemas kutse Valgevenest (originaal) või vormistab äriviisa jaoks kutse Prime Tour(kuni 30- päevane viisa).
3. Äriviisa – kliendil peab olema kutse Valgevene firmalt (originaal) või vormistab äriviisa jaoks kutse Prime Tour(kuni 30- päevane viisa).
TRANSIITVIISA:
– ühe -ja kahekordsed transiitviisad väljastatakse ankeedis näidatud kuupäevadeks (max 90 päeva), transiitviisa kehtib alates Valgevenesse sisenemisest kuni 48 tundi.
– mitmekordsed transiitviisad väljastatakse kuni kuueks kuuks, juhul kui on olemas üks järgnevatest dokumentidest:
– dokument, mis tõendab tööalaseid komandeeringuid ja nende vajalikkust (näit. leping Ukraina firmaga; tööandja kiri komandeeringute vajalikkuse kohta vm dokument, mis tõendab pikaajalist seotust näiteks Ukrainaga)
– dokument, mis tõendab alalist elamist, lepingulist tööd või õppimist näiteks Ukrainas
– dokument, mis tõendab, et lähisugulased elavad näiteks Ukrainas ( ema, isa, vanaema, vanaisa, lapsed, lapselapsed)
– dokument, mis tõendab kinnisvara olemasolu näiteks Ukrainas
– sugulussidemete dokumentide alusel antakse poole aastane korduv transiitviisa ka taotleja abikaasale ja tema alaealistele lastele.
– Rohkem informatsiooni Valgevene kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5834

2. VENE PASS, OLEMAS ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

———————————————-
Ei vaja viisat.
Passi kehtivus vähemalt 3 kuud pärast reisi. Vajalik reisikindlustus.

NB! Valgevenesse sisenemisel tuleb täita migratsioonikaart. See esitatakse piirivalveametnikule nii riiki sisenemisel kui riigist lahkudes.
Juhul, kui viibitakse Valgevenes üle kolme päeva, tuleb end registreerida kohaliku siseasjade osakonna passi- ja viisateenistuses (OVIR).
Viisareziimi rikkumise korral määratakse rikkujale trahv ning vormistatakse väljasõiduviisa – selleks saadetakse viisata või aegunud viisaga isik piirilt tagasi paika, kus ta Valgevenes olles viibis ning kus kohaliku siseasjade osakonna passi- ja viisateenistuses tuleb vormistada väljasõiduviisa.
Vastav informatsioon, eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5834

3. EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

——————————————————————-
Viisa vajalik.
Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele.
Passis peab olema elamis- ja tööluba Eestis või on olemas koopia ID-kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi.