primetour.eeprimetour.ee
Forgot password?

Tai viisa

TAI VIISA-JA KONSULAARINFO

EESTI PASS

Eesti kodanikud saavad turismi eesmärgil viibida Tais viisavabalt kuni 30 päeva.
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
– pass, kehtiv kuni 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
– edasi- tagasi lennupiletid
– piisavad rahalised vahendid: 10 000 Bahti inimese kohta või 20 000 Bahti pere kohta
– soovitav on tervise- ja reisikindlustus

VENE PASS

Viisavaba turismireis eesmärgil viibimisega sihtkohas kuni 30 päeva.
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
– pass, kehtiv kuni 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
– edasi- tagasi lennupiletid
– piisavad rahalised vahendid: 10 000 Bahti inimese kohta või 20 000 Bahti pere kohta
– soovitav on tervise- ja reisikindlustus

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS

PEAB OMAMA ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
VIISA VAJALIK, saab taotleda ainult saatkonnast enne reisi.
Vajalikud dokumendid visa vormistamiseks saatkonna kaudu:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast, passis peab olema vähemalt
2 vaba lehekülge viisa jaoks
– passikoopia
– – halli välismaalase passi puhul koopia elamisloast
– – 1 täidetud ja taotleja poolt isiklikult allkirjastatud ankeet (lastele peab olema täidetud eraldi
ankeet, mille allkirjastavad lapsevanemad või seaduslikud hooldajad):
http://www.thaiembassy.se/minmapp/filer/pdfpages/
Visa/visa%20application%20form%20June%20%202012%20new.pdf
– 2 ühesugust värvilist passifotot suuruses 3,5 x 4,5 cm (tehtud viimase 6 kuu jooksul)!
– edasi-tagasi piletite kinnitus/ väljatrükk
NB! Juhul, kui taotletakse 2- või 3-kordse sisenemisega turismiviisat- tuleb esitada kõikide
sisenemiste ja väljumiste kohta kinnitatud lennupiletid.
NB! Viisa vormistamise kestus vähemalt 28 päeva, kuid viisat ei saa taotleda varem kui 3 kuud
enne reisi.

Konsulaarteenuse maksumus koos teenustasuga 60 EUR (ühekordne sisenemine).
Hind võib muutuda Prime Tours´st mitteolenevatel põhjustel.